Introduktionsprogram

Är du intresserad av våra yrkesprogram men inte är godkänd i de ämnen som krävs för att vara behörig? Då kan det ändå finnas en chans!

Programinriktat val

Programinriktat val på Ryssbygymnasiet är en utbildning som syftar till att du som elev ska bli nationell och antagen till Naturbruksprogrammet eller Restaurang-och Livsmedelsprogrammet så snart som möjligt. Som elev följer du det vanliga programmet (klassen) och i den kurs du inte är behörig i läser du efter en individuell studieplan så att du kan läsa upp betyget.

Behörighetskrav:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Engelska och Matematik + minst 3 andra grundskoleämnen.
– Engelska eller Matematik + minst 4 andra grundskoleämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som är intresserad av Naturbruksprogrammet med profilen Skogsbruk och som inte är behörig till ett nationellt program eller programinriktat val. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna få ett arbete efter gymnasietiden. Du läser på heltid och utbildningen utformas enskilt för dig så att du får möjlighet att komplettera de ämnen som du inte är godkänd i för att vara behörig till ett yrkesprogram. Det är dina behov och intressen som styr studieplanen och den följs upp, utvärderas och revideras vid behov.

För mer information kring Introduktionsprogrammet är ni välkomna att kontakta oss.