Elevhälsa / Internat

Besöksadress

RyssbyGymnasiet
Kungsvägen 36,
341 76 Ryssby

Telefon

0372-408 00

E-mailadress

info@ryssbygymnasiet.se

Andree Bengtsson

FRITIDSASSISTENT

0372-40891

Boel Attlehed Greén

SPECIALPEDAGOG

0372-408 05

Elin Larsson

STUDIE- & YRKESVÄGLEDARE

0372-40852

Gunilla Larsson

ELEVASSISTENT

0372-40824

Kerstin Jacobsson

FRITIDSASSISTENT

0372-40891

Krisztina Kedves

HELTIDSMENTOR

0372-408 39

Lars Hummer

INTERNATCHEF

0372-40840

Lehel ”Lelle” Ilyés

FRITIDSASSISTENT

0372-40891

Linda Heiling

FRITIDSASSISTENT

0372-40891

Madeleine Johansson

SKOLSKÖTERSKA

0372-408 21

Mareike Lutz

SPECIALLÄRARE

0372-408 49

Nathalie Svensk

FRITIDSASSISTENT

0372-40891

Thomas Norlin

HELTIDSMENTOR

0372-408 34