Jakt & Viltvård / Jakt & Skogsvård

Hos Ryssbygymnasiet kan du läsa två olika profiler av jakt:

 • Jakt & viltvård
 • Jakt & skogsvård

Jakt & viltvård

Profilen passar dig som har ett stort intresse för jakt och viltvård och som kanske vill jobba professionellt med viltförvaltning och närliggande yrken inom detta områden i framtiden. Det passar även dig som på fritiden vill ut på våra jaktmarker för fritidsjakt eller som är intresserad av skytte på skolans skjutbana. Har du egen hund får du från årskurs två även ta med din egen hund!

Vad får du lära dig under dina tre år?

Du får bland annat lära dig om jaktmetoder, hur man anordnar jakter, jaktförsäljning, tillvaratagande av vilt, hägnjakt, skötsel och drift av hägn och anläggning och skötsel av viltvatten. Du kommer även få jaga utomlands, köra terrängtransporter, ATV, motor och röjmotorsåg samt lära dig om ledarskap och entreprenörskap.

Vad kan du jobba med i framtiden?

Efter genomförd gymnasieutbildning kan du bland annat bli egenföretagare eller arbeta på större och medelstora gårdar, arbeta hos jaktarrangörer eller som försäljare i jaktbutik.

Vad finns det för vidareutbildningar inom området?

Väljer du att läsa till högskolebehörighet hos oss så kan du efter dina tre år här bland annat vidareutbilda dig till viltmästare eller viltförvaltare.

Jakt & skogsvård

Profilen passar dig som har ett intresse för både jakt, viltvård och skog och som bland annat kan se en framtid inom skogsvård kombinerat med viltförvaltning.

Vad får du lära dig under dina tre år?

Precis som i profilen Jakt & viltvård så får du bland annat lära dig om olika jaktmetoder, tillvaratagande av vilt, försäljningsjakt, terrängtransporter, att köra ATV och motor och röjmotorsåg. Men du kommer även få lära dig mer om skogliga ämnen så som skogsskötsel, virkeslära och virkestransport med skotare och få med dig kort och certifikat som gör dig mer anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden!

 • Motorsågskort A (B)
 • Röjmotorsågskort A (B)
 • ADR-kort
 • Grönt kort
 • ATV
 • Guldkort
 • Första hjälpen

Vad kan du jobba med i framtiden?

Efter dina tre år på gymnasiet kan du bland annat arbeta som egenföretagare, gårdsförvaltare eller inom skogliga områden så som skogsmaskinförare eller manuellhuggare.

Vad finns det för vidareutbildningar inom området?

Om du är intresserad av att studera vidare efter gymnasiet så kan du bland läsa till skogsmästare eller skogstekniker ifall du väljer att läsa till högskolebehörighet hos oss!

Övrigt

Ryssbygymnasiet har egna övningsmarker och i närområdet av skolan finns ca 850 ha. Här finns:

 • Älg, Rådjur, Vildsvin
 • Viltvatten
 • Hägn med Kron och Dovhjort
 • Viltåkrar

Engaholms Gods på ca 2200 ha med:

 • Viltvatten
 • Viltåkrar
 • Älg, rådjur, vildsvin, dovvilt

Vi har även en egen vilthanteringsanläggning för tillvaratagande av vilt!