Jakt & Viltvård

Profilen passar dig som har ett stort intresse för jakt och viltvård och som kanske vill jobba professionellt med viltförvaltning och närliggande yrken inom detta område i framtiden. Det passar även dig som på fritiden vill ut på våra jaktmarker för fritidsjakt eller som är intresserad av skytte på skolans skjutbana. Har du egen hund får du från årskurs två även ta med din egen hund!

Vad får du lära dig under dina tre år?

Du får bland annat lära dig om jaktmetoder, hur man anordnar jakter, jaktförsäljning, tillvaratagande av vilt, hägnjakt, skötsel och drift av hägn och anläggning och skötsel av viltvatten. Du kommer även få jaga utomlands, köra terrängtransporter, ATV, motor och röjmotorsåg samt lära dig om ledarskap och entreprenörskap.

Vad kan du jobba med i framtiden?

Efter genomförd gymnasieutbildning kan du bland annat bli egenföretagare eller arbeta på större och medelstora gårdar, arbeta hos jaktarrangörer eller som försäljare i jaktbutik.

Vad finns det för vidareutbildningar inom området?

Väljer du att läsa till högskolebehörighet hos oss så kan du efter dina tre år här bland annat vidareutbilda dig till viltmästare eller viltförvaltare.

Övrigt

Ryssbygymnasiet har egna övningsmarker och i närområdet av skolan finns ca 850 ha. Här finns:

  • Älg, Rådjur, Vildsvin
  • Viltvatten
  • Hägn med Kron och Dovhjort
  • Viltåkrar

Engaholms Gods på ca 2200 ha med:

  • Viltvatten
  • Viltåkrar
  • Älg, rådjur, vildsvin, dovvilt

Vi har även en egen vilthanteringsanläggning för tillvaratagande av vilt!