Studiefokus

Om du behöver hjälp och stöd med läxor och skolarbete på din fritid erbjuder Ryssbygymnasiet studiefokus två kvällar i veckan.

För närvarande är studiefokus på tisdagar och onsdagar kl. 16.45-18.30.

Passa på att få läxor och skolarbete gjorda när det finns både matte- och språklärare på plats!

Välkommen!