Lindmarkers Stipendium

Axel F. och Vilna Lindmarkers Stipendium

Axel F. och Vilna Lindmarkers Stiftelse kommer att under 2024 dela ut ett stipendium till en före detta elev som genomgått en utbildning med godkända betyg inom restaurang/livsmedel vid Ryssbygymnasiet.

Stipendiet utdelas till en särskilt förtjänt före detta elev för att möjliggöra en vidare förkovran inom restaurang- eller hotellområdet. Detta kan innebära studier vid till exempel en restaurangakademi i Sverige eller utomlands, under en period av högst ett år. Praktik på lämplig restaurang eller hotell där man kan förkovra sig på ett högre kulinariskt och givande sätt. Eller tex bjuda in en stjärnkock till sin restaurang för att höja sin egen men också sin personals kunskaper. Stipendiet kommer att avse tex kursavgiften eller förlorad ersättning vid praktik samt utgifter för resa och uppehälle.

Efter ansökan till RyssbyGymnasiet kommer en kommitté, där representanter för Ryssbygymnasiet och Axel F. och Vilna Lindmarkers Stiftelse ingår att enväldigt besluta om vem som skall tilldelas stipendiet.

Stipendiet delas ut i anslutning till skolans avslutning i juni 2024.

Vem är behörig att ansöka?

  • Du skall ha genomgått RyssbyGymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram.
  • Du skall ha arbetat inom restaurang- eller hotellverksamhet under minst två år efter examen.
  • Du skall vilja fortsätta att utvecklas inom restaurang- och hotellverksamhet och ha som ambition att bli en av de bästa inom ditt yrkesområde. Du skall också visa att du är en god förebild för andra studenter vid Ryssbygymnasiet.

Din ansökan skall innehålla följande

  • En kort beskrivning av dig själv
  • CV och tre referenser
  • En motivering till varför just du är den perfekta kandidaten till stipendiet
  • En kort beskrivning av det ändamål/studieprogram som du önskar använda stipendiet till
  • En egen uppskattning av kostnaderna för ditt önskade ändamål eller studieprogram.
  • Dina kontaktuppgifter

Den som tilldelas detta stipendium förväntas ge en återkoppling till Ryssbygymnasiet efter genomförda studier. Detta kan ske exempelvis genom ett föredrag, gärna i samband med nästa läsårs avslutningsdag.

Din skriftliga ansökan skall vara Ryssbygymnasiet tillhanda senast den 28 februari 2024.

Besked om din ansökan godkänts eller har avslagits lämnas senast 30 april.

Frågor besvaras av Ryssbygymnasiets restaurangchef Johan Granlund via skolans växel 0372–408 00.

Ansökan skickas till

Stipendiekommittén

johan.granlund@ryssbygymnasiet.se

Alt.

Ryssbygymnasiet

Kungsvägen 36

341 76 Ryssby