Naturvetenskap

Vill du ha bredast möjliga behörighet och samtidigt är intresserad av naturen på något sätt, till exempel inom skog, jakt eller friluftsliv? Då är vår Naturvetenskapliga fördjupning någonting för dig!

Den passar dig som gillar att vara ute i naturen och vill få med dig både en yrkesutbildning samt naturvetenskaplig kompetens för att kunna söka till högskola eller universitet. På Naturvetenskaplig fördjupning blandas behörighetsgivande kurser inom biologi, fysik, kemi och matematik med yrkeskurser inom skog, jakt eller naturturism.

Vad får du lära dig under dina tre år?

Du får nyttig praktisk erfarenhet både från yrkeskurserna och de naturvetenskapliga kurserna där vi fokuserar mycket på praktisk tillämpning. Här får du möjligheten att använda teorin genom att bland annat göra undersökningar och experiment ute i naturen och studera växter och djur på plats. Under hela 15 veckor får du dessutom göra praktik på olika företag, där du får testa på olika delar av yrket och på det viset fördjupa de praktiska erfarenheterna inom branschen. Praktiken ger även nyttiga kontakter för framtiden.

Vad kan du jobba med i framtiden?

Kombinationen av naturvetenskaplig behörighet och erfarenhet av skogsbruk och andra gröna näringar ger en mycket eftertraktad kompetens som bara kommer bli mer och mer efterfrågad i framtiden. I Sverige finns en tradition av både teknisk utveckling och gröna näringar. Detta är en framtidsbransch som under lång tid framöver kommer ha ett stort behov av arbetskraft med kompetens inom både naturvetenskap och naturbruk.

Vad finns det för vidareutbildningar inom området?

När de tre åren är över har du skaffat dig en bred behörighet för vidare studier vid universitet och högskola, både i Sverige och utomlands. Du blir behörig för utbildning till ett stort antal intressanta yrken, exempelvis läkare, lärare, veterinär, civilingenjör, jägmästare, agronom och biolog. Flera av våra elever väljer att läsa vidare vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Även skog- och träteknik på Linnéuniversitetet har flera spännande utbildningar, inom ett område där efterfrågan på kompetens väntas bli mycket stor i framtiden.