Service

Besöksadress

RyssbyGymnasiet
Kungsvägen 36,
341 76 Ryssby

Telefon

0372-408 00

E-mailadress

info@ryssbygymnasiet.se

Marie Lundin

KÖKSBITRÄDE

0372-408 28

Brigitta Balogh

KÖKSBITRÄDE/LOKALVÅRDARE

0372-408 51

Dagmar Klemens

KÖKSBITRÄDE/LOKALVÅRDARE

0372-408 41

Helen Andersson

KÖKSBITRÄDE/LOKALVÅRDARE

0372-408 53

Gunne Johansson

VAKTMÄSTARE / SKYDDSOMBUD / ARBETSPLATSOMBUD KOMMUNAL

0372-408 19

Pär Sterner

VAKTMÄSTARE

0372-408 09

Tommy Reinholdsson

TEKNIKER / MASKINHALL

0372-408 17