Naturvetenskap

Besöksadress

RyssbyGymnasiet
Kungsvägen 36,
341 76 Ryssby

Telefon

0372-408 00

E-mailadress

info@ryssbygymnasiet.se

Andreas Kullgren

LEG. ÄMNESLÄRARE BI/NK

0372-408 04

Kristofer Beran

PROGRAMANSVARIG NB & LEG. ÄMNESLÄRARE MA/FY

0372-408 61