Läsårstider

Hösttermin 18/8 – 17/12 2021

Terminsstart årskurs 1                   19/8

Terminsstart årskurs 2+3               23/8

Höstlov                                              1/11 – 5/11 (vecka 44)

Tema- och friluftsdag                      22/9

Temadag                                           25/11

Terminsavslutning                          17/12

Antal skoldagar åk 1: 82                 Antal skoldagar åk: 2 och 3: 80

Vårtermin 7/1 – 15/6 2022

Studiedag                                         7/1

Terminsstart årskurs 1-3               10/1

Sportlov                                            21/2-25/2 (vecka 8)

Påsklov                                             11/4-15/4, före påsk (vecka 15)

Övriga lovdagar                               26-27/5 och 6/6

Temadag- och friluftsdag              1/2

Temadag- och friluftsdag              11/5

Skolavslutning årskurs 1 & 2        10/6

Studiedag årskurs 1 och 2            13/6

Student årskurs 3                           15/6

Studie/omprovsvecka                    Vecka 21 (mån-ons)

Antal skoldagar åk 1 & 2: 98         Antal skoldagar åk 3: 100

SUMMA: åk 1: 180 skoldagar, åk 2: 178 och åk 3 180 skoldagar.