Sjukanmälan

Rutiner för sjukanmälan

All sjukanmälan sker via Skola24.

Skola24 har gjort filmer för att föräldrar på ett enkelt och korrekt sätt ska kunna använda tjänsten. Filmerna hittar ni här.

Elev som är sjuk ska få omvårdnad i hemmet. Elev som insjuknar på skolan/internatboendet ska i samråd med vårdnadshavare omgående ta sig hem för att förhindra smittspridning.

  1. Elever som är sjuka ska via vårdnadshavare anmäla detta på Skola24 innan kl. 8.00 (sjukfrånvaro som ej rapporteras registreras som oanmäld frånvaro). Vid långvarig och/eller vanligt förekommande sjukfrånvaro kan läkarintyg komma att krävas.
  2. Elev som blir sjuk under skoldagen anmäler detta till lärare eller heltidsmentor återföljt av sjukanmälan från vårdnadshavare.
  3. Skolsköterskan kan kontaktas för konsultation och ev. behov av behandling/läkemedel. Önskas konsultation av skolsköterskan tas kontakt via telefon 0372-408 21 eller e-post madeleine.johansson@ryssbygymnasiet.se

Vid akut sjukdom och olycksfall är personal på skolan behjälplig med transport till vårdcentral/akutmottagning. Vid icke akuta och planerade ärenden ansvarar vårdnadshavaren för kontakt med och transport till sjukvården.

Ryssbygymnasiets sms-tjänst om elevers frånvaro

Tjänsten innebär att man erhåller en SMS–avisering när en elev har varit oanmält frånvarande under dagen. Integration sker med frånvarosystemet i Skola24 och är helt automatiserad och kostnadsfri för er.

Enligt skollagen är skolan skyldig att meddela vårdnadshavare om ev. frånvaro samma dag som den sker.

Registrering för SMS-tjänst sker automatiskt via anhörigformulär vid skolstart i åk 1.