Jakt & Skogsvård

Profilen passar dig som har ett intresse för både jakt, viltvård och skog och som bland annat kan se en framtid inom skogsvård kombinerat med viltförvaltning.

Vad får du lära dig under dina tre år?

Precis som i profilen Jakt & viltvård så får du bland annat lära dig om olika jaktmetoder, tillvaratagande av vilt, försäljningsjakt, terrängtransporter, att köra ATV och motor och röjmotorsåg. Men du kommer även få lära dig mer om skogliga ämnen så som skogsskötsel, virkeslära och virkestransport med skotare och få med dig kort och certifikat som gör dig mer anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden!

 • Motorsågskort A (B)
 • Röjmotorsågskort A (B)
 • ADR-kort
 • Grönt kort
 • ATV
 • Guldkort
 • Första hjälpen

Vad kan du jobba med i framtiden?

Efter dina tre år på gymnasiet kan du bland annat arbeta som egenföretagare, gårdsförvaltare eller inom skogliga områden så som skogsmaskinförare eller manuellhuggare.

Vad finns det för vidareutbildningar inom området?

Om du är intresserad av att studera vidare efter gymnasiet så kan du bland läsa till skogsmästare eller skogstekniker ifall du väljer att läsa till högskolebehörighet hos oss!

Övrigt

Ryssbygymnasiet har egna övningsmarker och i närområdet av skolan finns ca 850 ha. Här finns:

 • Älg, Rådjur, Vildsvin
 • Viltvatten
 • Hägn med Kron och Dovhjort
 • Viltåkrar

Engaholms Gods på ca 2200 ha med:

 • Viltvatten
 • Viltåkrar
 • Älg, rådjur, vildsvin, dovvilt

Vi har även en egen vilthanteringsanläggning för tillvaratagande av vilt!