Ledighet

Regler angående ledighet för elever

Skolåret är planerat med längre och kortare lov för att eleverna skall orka med arbetsbördan. Från skolans sida vill vi att undervisningstiden respekteras och att resor förläggs till loven. Skolan är restriktiv i sin bedömning av ledighetsansökningar och du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier. Du kan inte begära att göra de examinationer du eventuellt missar under din frånvaro vid annan tidpunkt, och det finns ingen möjlighet till stödundervisning eller annan hjälp för att hämta igen det du missat under din frånvaro. Elev och vårdnadshavare ansvarar själva för att förlorade undervisningsmoment blir inhämtade. Du måste även själv meddela samtliga berörda lärare under vilken tid du har beviljats ledighet. Vi beviljar inte ledighet när vi har nationella prov.
Att ledighet beviljas innebär bara att frånvaron inte betraktas som olovlig.

Ledighet för enskild lektion

beviljas av undervisande lärare. Muntlig ansökan.

Ledighet upp till fem dagar per år

beviljas av klassmentor. Ansökan görs via Skola24 av vårdnadshavare alt myndig elev. Ansökan ska ske i god tid, senast 14 dagar innan. Beviljad ledighet syns som ”Beviljad ledighet” i Skola24.

Längre ledigheter

beviljas av rektor endast i undantagsfall eftersom de är olämpliga ur studiesynpunkt. Ansökan ska ske i god tid, senast 14 dagar innan och rektor gör en bedömning i varje enskilt fall. Ansökan görs via Skola24 av vårdnadshavare alt myndig elev. Beviljad ledighet syns som ”Beviljad ledighet” i Skola24.

Tänk på att..

Körlektioner på bilskola inte är tillåtna under skoltid och genererar oanmäld frånvaro. ”Riskettan”, ”risktvåan”, uppkörning och uppskrivning beviljas av mentor.
Besök hos tandläkaren bör förläggas till tid utanför schemat.