ÅRETS UF-SKOLA 2024!

Några dagar har gått men vi har knappast förstått vad det egentligen var som hände i tisdags. Vi tog alltså hem förstaplatsen och priset för Årets bästa UF-skola?! Vi är fortsatt så oerhört stolta över vår skola och hur samarbetet mellan oss gör att allting bara rullar framåt. Och för att inte tala om våra fantastiska elever!

Nominering:
Ӂrets UF-skola 2024 РRyssbygymnasiet
Årets UF-skola har under många år arbetat med UF-företagande och har under UF-året 2023/2024 vidareutvecklat arbetet på flera områden. UF-lärarna är goda ambassadörer för UF-konceptet och UF-företagande arbetas med på ett sätt som det senaste året har skapat ett intresse även från elever och lärare som i nuläget arbetar med Ung Företagsamhet, vilket skapar en stor potential till fortsatt ökning av antal elever och program kommande år!
I år är det ett nytt UF-lärarteam på skolan och de har skapat ett nära samarbete med UF-kontoret, så att de är en naturlig del genom elevernas UF-år. Det finns ett stort ömsesidigt förtroende mellan skolans UF-lärare och UF Kronoberg. Skolan har tillsammans med yttre aktörer instiftat ett Entreprenörskaps-stipendium som löper under tre år för att gagna och främja UF-företagande och UF-lärarna har genomfört skolans första Idénäste för att skapa broar till gemenskap med övriga UF-skolor och UF-elever i länet.
De nytag som har gjorts på årets UF-skola 2024 ser vi som bara början på en stor tillväxt av starka UF-elever och entreprenörer.
Stort grattis till Ryssbygymnasiet!”