Distansundervisning vecka 9

Med anledning av nya rekommendationer idag (2021-02-25) så har vi beslutat att under vecka 9 gå över till distansundervisning fullt ut.

Detta gäller i nuläget enbart vecka 9 och målsättningen är att gå tillbaka till tidigare kombination av När och Distansundervisning vecka 10.

Från Region Kronobergs hemsida:

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjligt bedriver distansundervisning veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9.

Från vecka 10 och fram till påsklovet gäller de rekommendationer som kommunicerades till skolorna under förra veckan, förutsatt att smittläget inte försämras. För ovanstående åldersgrupper rekommenderas också att man avstår idrottsträningar inomhus i grupp under vecka 9 och att kommunerna inte heller upplåter lokaler för dessa aktiviteter.

Även om vi har en fortsatt nedåtgående trend i Kronoberg så finns risken att smittspridningen skulle kunna öka på grund av nya kontakter man haft på sportlovet och därför måste vi ta till dessa åtgärder, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Vuxna som varit lediga under sportlovet och träffat nya kontakter måste iaktta särskild försiktighet under vecka 9. Detta kan till exempel innebära att man arbetar hemifrån om möjligt, håller avstånd, träffar så få personer som möjligt och är extra uppmärksam på symptom under veckan efter sportlovet.

Har man som vuxen träffat nya kontakter under sportlovet är det också viktigt att man gör vad man kan för att förhindra smittspridning, detta är inget som enbart rör barn och ungdomar, säger Christian Blomkvist.

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under 7 dagar efter inresa till Sverige. Man skall efter utlandsresa också provta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter 5 dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation.

https://www.regionkronoberg.se/nyheter/utokad-distansundervisning-veckan-efter-sportlovet/