En utmanande och utvecklande vårtermin på Ryssbygymnasiet

Det småländska naturbruks-och restauranggymnasiet anpassar sig efter pandemin och ställer om undervisningen till en kombination av fjärr- och närundervisning. Trots att utbildningarna mestadels är praktiska har omställningen fungerat bra och bidragit till ökade digitala kunskaper. – Både elever och lärare har gjort det här väldigt bra. Vi har alla tagit enorma steg i vår digitala utveckling, säger Ann Gustavsson Goddijn, rektor på Ryssbygymnasiet.

Under pandemin har många verksamheter fått tänka om och likaså Ryssbygymnasiet som erbjuder praktiska utbildningar inom naturbruks- och restaurangprogrammet. För att kunna följa restriktionerna har skolan vidtagit ett antal åtgärder bl.a. genomför de den praktiska undervisningen på skolan medan all teoretisk undervisning sedan i december har skett på pc via teams.

Enligt skolans rektor, Ann Gustavsson Goddijn, har omställningen varit både utmanande och utvecklande. Lärarna är fantastiska och har anpassat sin pedagogik för att det ska passa den nya undervisningsformen. Vi vet med oss att det är svårt att studera på det här sättet och alla lärare försöker uppmuntra eleverna extra mycket. Dessutom kommer vi att förlänga vårterminen någon vecka så att de hinner bli färdiga. Vi kommer också att kunna dra nytta av våra digitala erfarenheter i framtiden då vi höst kommer att börja använda oss av läroplattformen Haldor, som bygger på teams, säger Ann Gustavsson Goddijn.

En sann Ryssby-anda

Beläget i de småländska skogarna driver Ryssbygymnasiet sitt naturbrukgymnasium. Skolan erbjuder praktiska utbildningar som består utav Restaurang-och livsmedelsprogrammet och Naturbruksprogrammet med inriktning jakt-och viltvård, naturturism, skogsbruk, naturvetenskap och introduktionsprogrammet. Gymnasiets program är särskilt lämpade för elever som är intresserade av den gröna näringen och kan tänka sig en framtid inom skogsbruk, jakt eller inom den växande naturturismbranschen samt för elever som är intresserade av matlagning. Ryssbygymnasiet tillhandahåller möjligheten att bo på internat i veckorna för de eleverna som har långt att pendla. Två fritidsledare finns på plats på internatet utanför skoltid och hjälper eleverna till en aktiv fritid med målet att se till så att alla mår bra och trivs. Tack vare att skolan är ett mindre gymnasium och att majoriteten av eleverna bor på skolan så bidrar det till en unikt stark gemenskap mellan eleverna och lärarna, vilket består även i dessa pandemitider.

– Trots att vi inte alla elever är på plats samtidigt är vi fortfarande en skola med en trevlig och bra gemenskap mellan lärare och all personal. Det talas ofta om att det finns en Ryssbyanda och det stämmer verkligen, säger Ann Gustavsson Goddijn