Ryssbygymnasiet vill öka intresset för naturvetenskap

På Ryssbygymnasiet utanför Ljungby i Småland tar man till nya grepp för att inspirera ungdomar till att studera naturvetenskap.

Det är Andreas Kullgren som är programansvarig för naturvetenskap på skolan som är upphovsmannen till projektet. Genom att blanda gammal teknik med ny vill vi väcka nyfikenheten hos ungdomarna och, i förlängningen, öka intresset för naturvetenskap.

Inom kort kommer alla 9:or i region Kronoberg få ett utskick med ett provrör och en QR-kod. Scannar man koden så länkas man till en film på Youtube med vidare instruktioner.

Förhoppningen är att detta ska sticka ut och skapa en nyfikenhet som gör att man testar berättar Andreas. – ”För mig, som för så många andra som fastnat för naturvetenskapens fantastiska värld, så började allt med en naturlig nyfikenhet. När jag väl insåg att vetenskaplig metod och forskning är ett sätt att utnyttja den nyfikenheten förstod jag hur spännande det är med naturvetenskap” fortsätter han.

Utmaningen i detta har framförallt varit att sätta samman drygt två tusen brev med provrör, instruktioner och adresslappar. Till sin hjälp har han haft eleverinomnaturvetenskap, från alla tre årskurser.

På Ryssbygymnasiet har man länge kunnat kombinera teoretiska och praktiska studier under Naturvetenskaplig fördjupning, där mer teoretiska kurser blandas med yrkeskurser inom skog, jakt eller naturturism. Kombinationen av naturvetenskaplig behörighet och erfarenhet av skogsbruk och andra gröna näringar ger en mycket eftertraktad kompetens som bara kommer bli mer och mer efterfrågad i framtiden. I Sverige finns en tradition av både teknisk utveckling och gröna näringar. Detta är en framtidsbransch som under lång tid framöver kommer ha ett stort behov av arbetskraft med kompetens inom både naturvetenskap och naturbruk. Men redan under universitets- och högskolestudier är den praktiska erfarenheten oerhört nyttig och underlättar förståelsen. Bengt Nilsson, biträdande prefekt på institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet, håller med om att praktisk förankring och perspektiv hos studenter är viktigt. Han märker att studenter som kommer från naturbruksgymnasier har en stor fördel, i och med sin praktiska erfarenhet från branschen.

Genom att läsa naturvetenskaplig fördjupning på ett naturbruksgymnasium kan du kombinera dina teoretiska studier med ditt skogs-, jakt-, eller äventyrsintresse samtidigt som du skaffar dig en stabil grund att stå på inför framtiden. Här får du möjligheten att använda teorin genom att bl.a. göra undersökningar och experiment ute i naturen och studera växter och djur på plats. När de tre åren är över har du skaffat dig en bred behörighet för vidare studier vid universitet och högskola, både i Sverige och utomlands. Du blir behörig för utbildning till ett stort antal intressanta yrken, exempelvis läkare, lärare, veterinär, civilingenjör, jägmästare, agronom och biolog. Flera av våra elever väljer att läsa vidare vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Även skog- och träteknik på Linnéuniversitetet har flera spännande utbildningar, inom ett område där efterfrågan på kompetens väntas bli mycket stor i framtiden.

Andreas Kullgren, programansvarig för Naturvetenskap på Ryssbygymnasiet, brinner verkligen för naturvetenskap och att väcka intresse hos framför allt ungdomar. ”Det är så oerhört viktigt för alla idag att ha en grundläggande förståelse för hur vetenskap fungerar och hur ny kunskap tas fram. Att bedriva forskning är något jag själv testat på när jag doktorerade inom biologi på Göteborgs universitet och jag har stor nytta av den erfarenheten idag när jag undervisar i biologi, kemi och naturkunskap. Det är extra roligt att vara tillbaka på den skola där jag själv gick på gymnasiet och få jobba med elever med liknande bakgrund och intresse som jag själv har”.