Naturbruksprogrammet ökar!

Naturbruksprogrammet ökar mest av alla yrkesprogram!

Enligt Skolverkets statistik har naturbruksprogrammet den största ökningen jämfört med året innan, sett till alla yrkesprogram. Ser man på alla gymnasieprogram är det bara ekonomiprogrammet som i antal elever hade en större ökning. Även historiskt ser det bra ut, då naturbruksprogrammet har den högsta andelen förstaårselever sedan 2010, enligt statistik från Naturbruksgymnasiernas förening.

Höstterminen har startat starkt för naturbruksgymnasierna runt om i Sverige. Av alla yrkesprogram i Sverige är naturbruksprogrammet det som ökat mest i antal förstaårselever jämfört med året innan. Även när man tittar bakåt i tiden för bara naturbruksprogrammet är det en toppnotering. Det är det högsta antalet elever som börjat på programmet sedan 2010.

Gröna arbetsgivare är med och finansierar statistiken som tagits fram av Naturbruksskolornas förening. I deras statistik från i våras var antalet sökande till programmen det högsta på över 10 år, vilket nu speglas i det höga antalet förstaårselever som börjat i höst.

– Det är inte helt överraskande att vi nu nästan är uppe på 2010 års nivå. De indikationer vi fick i våras pekade tydligt på det men att våra program är de som ökar mest känns extra roligt med tanke på allt jobb som har lagts ner, säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Efter att de yrkesförberedande programmen 2011 gjordes om till yrkesprogram i gymnasiereformen GY11 påbörjades en flerårig nedgång för antalet elever på naturbruksprogrammen. Från bottennoteringen 2016 går det att se en tydlig trend uppåt, både vad gäller antal elever och andelen av årskull som valt naturbruksprogrammen.

– Det är ett hårt och målmedvetet arbete över lång tid som ligger bakom det här. Det finns inte någon magisk lösning på kompetensförsörjningen utan många aktörer i varje bransch måste vara drivande i det. Och det drivet finns i de gröna näringarna. Jobba Grönt lanserades 2016 och har sannolikt haft en stor påverkan på att attraktiviteten ökat, samtidigt som företag, skolor och organisationer har lagt fokus på frågan, säger Kristine Wiklund.

För Gröna arbetsgivares branscher är årets resultat glädjande. Både inom lantbruk och skogsbruk ser vi stora ökningar och antalet förstaårselever är betydligt fler än de som nu börjar årskurs två. Även inom inriktningen trädgård ser vi en efterlängtad ökning. Antalet elever som började HT 2021 var den högsta sedan 2012. Inriktningen djurvård (tidigare djur) visar också på en ökning. Totalt handlar det om över 1500 elever. Inriktningen utgör en rekryteringsgrund för olika delar av Gröna arbetsgivares branscher, bland annat inom djursjukvården.

– Till i år har man förändrat naturbruksprogrammet så att fyra inriktningar blivit sex. Det gör att det är lite svårare att jämföra med tidigare år men den statistik vi har är ändå tydlig. Om trenden håller i sig under de kommande två åren kan vi 2024 ha det högsta antalet som tar studenten från naturbruksprogrammet någonsin, säger Kristine Wiklund.

Naturbruksprogrammet ökar mest av alla yrkesprogram – Gröna arbetsgivare (grona.org)