Naturturism – En utbildning på Ryssbygymnasiet som ligger rätt i tiden

Till höstterminen startar Ryssbygymnasiet upp Naturturism som en av flera utbildningar under Naturbruk. Detta är en ny inriktning men olika skepnader av liknande utbildningar har funnits under åren tidigare.

Naturturism handlar om att instruera, leda och ta hand om människor i naturupplevelser av olika slag! Exempelvis guida en grupp människor för kortare vandringar, på cykel i terräng eller på anlagda leder eller på vatten via kajak eller kanot. Det kan även innebära evenemang i form av prova-på aktiviteter, friluftsaktiviteter eller sportsliga arrangemang i olika miljöer.

Visit Sweden har nyligen släppt en ny rapport om trendutvecklingar kopplat till det förnyade intresset för naturen och hur det lockar resenärer utomhus: ”Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt – kommer att bli mer populärt säger Visit Sweden. Detta förstärks också av COVID-19. Pandemin som har ökat efterfrågan på hållbara resor.”

Med sitt naturnära läge på Ryssbygymnasiet så öppnas möjligheten till en riktigt bra utbildning säger Mattias Ljunggren som är en av flera lärare i Naturturism på Ryssbygymnasiet. Den natur vi har direkt utanför dörren; skogen, våra egna marker och Ryssbysjön möjliggör att träna vår förmåga att planera och genomföra aktiviteter såväl till fots, på cykel eller i kajak flera dagar varje vecka!

Ryssbygymnasiet har inför höstterminen 2021 investerat i bl.a. klassuppsättningar av både mountainbikes och kajaker samt lokaler för att sköta om denna utrustning. Sedan tidigare finns även tillgång till en inomhusklättervägg

Målsättningen med utbildningen är att eleven blir förberedd för att arbeta året runt på skidanläggning, där vintersäsongen kan innebära jobb som skidlärare eller guide och när snön inte längre täcker marken används andra redskap som mountainbike, kajak och höghöjdsbanor. Att utöka säsongen är något som samtliga anläggningar lagt ett stort fokus på senaste åren.